Co je Úžas

Úryvky ze stanov

 1. Spolek Úžas – Úžice, z.s. je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Úžicích.
 2. „Úžas“ je zkratka, která znamená „Úžická aktivní společnost“.
 3. Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili občané Úžic a přátelé obce za účelem rozvoje občanské společnosti v obci.
 4. Základními účely spolku jsou:
  • podporovat kulturní činnost v obci,
  • podporovat vztah občanů k obci,
  • aktivně se zapojovat do rozvoje obce.
 5. Formami činnosti spolku jsou zejména:
  • pořádání a účast na kulturních akcích pro občany obce,
  • pořádání a účast na akcích pro rozvoj obce.